INZERCE

ŽIVOT ZA OKNY - CENÍK INZERCE PRO ROK 2022

 

TIŠTĚNÁ INZERCE

Formát Rozměr na spad*
šířka x výška (v mm)
Rozměr na zrcadlo
šířka x výška (v mm)
Cena
(v Kč bez DPH)
1/1 210 x 297   10.600,- Kč
½ na šířku 210 x 146 168 x 132 6.000,- Kč
½ na výšku 104 x 297 82 x 248 6.000,- Kč
1/3 na šířku 210 x 84 168 x 70 4.500,- Kč
1/3 na výšku 70 x 297 50 x 248 4.500,- Kč
¼ na šířku 210 x 70 168 x 56 3.400,- Kč
1 na výšku 104 x 132 82 x 93 3.400,- Kč

 

Obálka

2. strana 210 x 297   12.400,- Kč
3. strana 210 x 297   11.200,- Kč
4. strana 210 x 297   13.600,-Kč
Rozhovor / Interview (dvoustrana)     20.000,- Kč

* po ořezu, pro ořez nutno přidat 3 mm

 

 

FREKVENČNÍ SLEVY

opakování* 3x 6x 9x 11x
sleva 5% 10% 15% 20%

*V případě nedodržení počtu opakování na objednávce bude rozdíl slev dofakturován

PŘÍPLATKY A SLEVY

sleva za platbu předem - 3% z celkové ceny
grafická úprava + 20% základní ceny
zvětšení/zmenšení elektronických podkladů +10% základní ceny
garantované umístění + 1.000,- Kč

 

STORNO POPLATKY

odvolání inzerce po uzávěrce objednávek 20% z celkové ceny
dodání podkladů po uzávěrce 100% celkové ceny
opožděné dodání podkladů + 50% k celkové ceně
nedodání podkladů 100% celkové ceny

 

REKLAMACE

Inzerát je možné reklamovat do 14 dnů od jeho uveřejnění, a to písemnou formou.

 

ŽIVOT ZA OKNY – HARMONOGRAM VYDÁNÍ

HARMONOGRAM PRO ROK 2022

 


 

 

 

 

PODKLADY V ELEKTRONICKÉ FORMĚ PRO TIŠTĚNÁ MÉDIA

PDF pro tisk (norma PDF/X-1a:2001). Rozlišení obrazů min. 300 DPI, začlenění všech použitých fontů, kompozitní barevný prostor CMYK.
Inzerce musí být umístěna přesně na střed dokumentu (výškově i šířkově). Přijímáme pouze jednostránkové dokumenty.

EPS jako výstup z graf. aplikace Adobe Illustrator. Vložené bitmapové grafiky mi. 300 DPI, veškeré texty v křivkách, barevný prostor CMYK bez přímých barev.

TIF jako výstup z graf. aplikace (např.) Photoshop v bar. Prostoru CMYK a rozlišení min. 300 DPI. Pokud je obsažen jemnější text nebo čárová grafika, rozlišení alespoň 600 DPI (až max. 1 200 DPI). Malý či drobný negativní bílý text neumísťujte do barevných ploch složených z více soutiskových barev.

OBECNÉ TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY

Inzerce, která nebude zalamována dovnitř sazebního zrcadla, nýbrž „na spad“, musí mít po všech okrajích 5milimetrový přesah kresby, do které nesmějí zasahovat soutiskové či pasovací značky. Doporučujeme také respektovat 5milimetrovou zónu od okrajů čistého formátu spadové inzerce, aby se důležitý prvek obsahu nedostal do těsné blízkosti linie ořezu.
K předávaným podkladům (ať jsou posílány e-mailem, nebo formou úschoven) přiložte informace o obsažených souborech.
Podklady musí být řádně označeny požadovaným termínem zveřejnění.
Za kvalitu dodaných podkladů ručí zákazník.
Při porušení výše uvedených podmínek nebude brán zřetel na případnou reklamaci.

 

 

CENÍK STANDARDNÍ REKLAMY NA WEBU (PLATNÝ OD 30.11.2019)

                                                  

Formát                                         Rozměr (px)       Kč/týden

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Homepage
Široký banner (FullWidth)               1595 × 195 px          1.600,-
Umístění - Hlavička/patička webu
(banner se zobrazí v horním nebo dolním pruhu – nad nebo pod celou stránkou časopisu)

Reklamní panel                                  970 × 250 px           1.300,-

Vnitřní strany
Široký banner(FullWidth)                 1595 × 195 px          1.600,-
Umístění - Hlavička/patička webu
(banner se zobrazí v horním nebo dolním pruhu – nad nebo pod celou stránkou časopisu)

Reklamní panel                                   970 × 250 px         1.300,-
Široký sloupec                                     160 × 200 px        1.100,-

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

 Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.